@  aktualizace:15.11. 2019 6. třídy  7. třídy  8. třídy  9. třídy

     ŠKOLNÍ JÍDELNA      

     datová schránka: IDDS: ud94k23          

     Jsme škola s rozšířenou nabídkou sportovních aktivit... 

Ovoce do školNaše škola je zapojena do projektu, kde děti 1. stupně dostávají  2x měsíčně ovoce zdarma

 naše škola je zapojena do projektugfgf


 


BAKALÁŘI  
(rodiče, žáci,učitele)
ROZPOČET
GDPR
PROJEKTY
ROZVRHY 2019-2020
ŠKOLNÍ ŘÁD
inspeční zpráva 2014
školská rada a SRPŠ
školní vzdělávací program
školní parlament
školní družina
školní klub - kroužky
doporučená  četba (MěK)

omluvte své dítě


prázdniny


konzultace
třídní schůzky
uvolňování žáků
důležitá upozornění
učitelé
školní poradenské pracoviště
výchovný poradce
školní jídelna
zápis do 1. tříd
ICT plán rozvoje
 
školní rok 2018-2019
školní rok 2017-2018
školní rok 2016-2017
školní rok 2015-2016
školní rok 2014-2015
školní rok 2013-2014
školní rok 2012-2013
školní rok 2011-2012
školní rok 2010-2011
školní rok 2009-2010
školní rok 2007-2008
školní rok 2006-2007

školní rok 2005-2006


školní rok 2004-2005


 

 - Nevíte kudy kam, potřebujete poradit se svými problémy?  Nabízíme možnost konzultací.
- Příručka pro rodiče žáků s výukou matematiky podle prof. Milana Hejného   - více informací o této metodě

- Desatero pro rodiče předškoláků    žádost o uvolnění žáka ke stažení
- Přírodní zahrada při 1. ZŠ Sedlčany - tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí a MŽP
- Informace pro rodiče pro školní rok 2019/2020
- Vánoční besídka 1. stupně proběhne 17.12.2019 od 15 hodin v KDJS

   

  • V pondělí 11.11. 2019 se páté třídy neučily přírodovědu ve škole, ale na hvězdárně. Pan Lomoz si pro nás připravil zajímavý program o sluneční soustavě. Cestou na Cihelný vrch jsme také pozorovali krásy podzimní přírody.

( více foto - fotogalerie)   

                                        E. Moulíková, S. Nováčková


 Děkujeme, že s námi sbíráte...     foto z předávání cen            za školní parlament Hana Paroubková a Jaromír Hes


  • V týdnu od 4. do 8.11. zažili naši florbalisté turnajový týden:

  • - 3. místo ve skupině ( kat. 4. - 5. tříd, O pohár hejtmana Středočeského kraje v Příbrami )

  • - 1. místo v okrsku ( kat. 6. - 7. třída dívky, postup na okresní finále v Sedlčanech)

  • - 1. místo v okrsku ( kat. 6. - 7. třída chlapci, postup na okresní finále v Příbrami)

  • - 2. místo v okrsku ( kat. 8. - 9. třída dívky)

  • - 2. místo v okrsku ( kat. 8. - 9. třída chlapci)

( foto - 6.11.2019)    (foto - 4. a 7. 11.2019)                                                                 Petr Novotný


6.11.2019 jsme připravili pro žáky exkurzi do Techmánie a muzea  v Plzni. Holky a kluci , kteří mají zájem o fyziku si mohli sami vyzkoušet spoustu zajímavých pokusů...

(více foto - fotogalerie)  

                                            Libor Novotný a Jaromír Hes


Paní knihovnice z Městské knihovny připravila pro děti z 1. a 2. třídy příběh plný záhad podle knihy " Králíček a past"

(více foto - fotogalerie)  

                                                                                        ŠD


Žáci ze 3. A se 5. 11. vydali na čtenářskou dílnu za paní knihovnicí Roškotovou. Společně pracovali s knihou Ťapka, kočka stěhovavá. Příběh je velmi zaujal, a proto ho doporučují k přečtení všem rodičům.

(více foto - fotogalerie)  

                                                                 Lenka Holanová


6.11.2019 Žáci devátých tříd se zúčastnili přednášky se strážníky Městské policie v Sedlčanech. Všichni měli možnost utvořit si představu o náročnosti tohoto povolání.

                                                            Markéta Jarešová


1.11.2019 Holky a kluci ze školního parlamentu připravili pro děti z prvních a druhých tříd halloweenskou párty v tělocvičně...

(více foto - fotogalerie)  

                                      Hana Paroubková a Jaromír Hes


V pátek se žáci několika ročníků prvního stupně oblékli do strašidelných kostýmů a vyrazili vstříc „halloweenskému“ řádění v tělocvičně. Jak si to užili, je vidět na fotografiích.

(více foto - fotogalerie)  

                                                              učitelky 1. stupně


Žáci 4. C si o pracovních činnostech vytvářeli tzv. ZÁŽITKOVÉ DENÍKY. Na začátku měly všechny děti stejný, "obyčejný" kroužkový blok. Na konci vznikly originální a osobité deníky pro zaznaménávání těch nejskvělejších zážitků. Do deníku mohou děti psát, malovat, lepit vstupenky, fotky apod. Práce se jim moc povedla, nemyslíte?

(více foto - fotogalerie)  

                                                                        Š. Kovaříková


Žáci devátých tříd se v rámci volby povolání zúčastnili přednášky Ivany Kadlecové z Úřadu práce v Příbrami, která je seznámila s informacemi o situaci na trhu práce a možnostech dalšího vzdělávání.

                                                                   M. Jarešová


Výlet " za psí tlapičkou" byl pro 92 dětí ze ŠD velkým zážitkem. Děti viděly výcvik psů různých ras v areálu kynologického klubu v Sedlčanech. za vzorné chování se směli se čtyřnohými kamarády i pomazlit...

(více foto - fotogalerie)  

                                                                        vychovatelky ŠD


Ve čtvrtek 17. 10. se žáci pátých ročníků sešli v knihovně v Sedlčanech, kde se dozvěděli výsledky soutěže ,, Malí spisovatelé a ilustrátoři’’. V kategorii ilustrací obsadila 3. místo Natálka Vršecká (5.B). V kategorii třídních příběhů získala 1. místo 5.B s příběhem Yetti. Zpestřením celé akce bylo povídáni se sportovním redaktorem Davidem Švábem.

                                            S. Nováčková E. Moulíková


Ahoj literaturo!...tak se 15. října loučila 3. A se stejnojmenným programem v městské knihovně. Paní Roškotová pro žáky připravila průřez beletrií a poutavou formou jim ukázala dělení literatury na poezii, divadelní hry, příběhy o dětech, o zvířatech, dobrodružné a detektivní.

(více foto - fotogalerie)  

                                                                        L. Holanová


Ve dnech 15. a 16. 10. naši chlapci odehráli okresní finále v minikopané v Příbrami - 7. místo (kat. 6.-7. třída) a 8. místo (kat. 8.-9. třída) . Postup si vybojovali 10.10. ze sedlčanského okrsku - 1. místo (kat. 6.-7. třída) a 2. místo (kat. 8.-9. třída)

(více foto - fotogalerie)  

                                                                       Petr Novotný


Ve dnech 10. a 11. 10. jsme se zapojili do projektu 72 hodin. Žáci ze školního parlamentu připravili pro své spolužáky sběr starých elektrospotřebičů a víček. V odpoledních hodinách nám pomáhali dobrovolníci na zlepšení prostředí naší školy...

(více foto - fotogalerie)  

                                      Hana Paroubková a Jaromír Hes


16. 10. 2019 Někteří žáci devátých tříd se zúčastnili Burzy práce a škol na Úřadě práce ČR v krajské pobočce v Příbrami. Probíhala zde prezentace středních a odborných škol včetně podnikových firem finančně podporující dílčí obory na různých školách. Zároveň zde probíhaly informativní přednášky Policie ČR, Armády ČR, Celní správy a mnohé další.

                                                              Markéta Jarešová


V úterý 15. října navštívili žáci pátých tříd Planetárium v Praze. Ve vzdělávacím programu "Naší přírodou" jsme si prohloubili vlastivědné vědomosti o ČR. Během putování po republice jsme se seznámili s vodstvem, povrchem, přírodními zajímavostmi i nerostným bohatstvím. Děti 5. ročníků si zajímavé vyprávění skvělé lektorky užily!!!

(více foto - fotogalerie)  

                                                   S. Nováčková, E. Moulíková


9. 10. 2019 Někteří žáci se zúčastnili exkurze ve společnosti STROS - Sedlčanské strojírny, a. s. Všichni měli možnost zhlédnout výrobu osobních a nákladních výtahů.

                                                              Markéta Jarešová


V úterý 8.10.2019 se ŠD vypravila do městské knihovny a děti 3. a 4. tříd se seznámily s knihou "Kluk ve větvi". Formou hry byly děti vtaženy do děje a vlastní kůži pocítily problém šikany.

(více foto - fotogalerie)  

                                                               vychovatelky ŠD


Naučit se správnému chování v provozu měli možnost vyzkoušet žáci 5. tříd v pátek 4. 10. na dopravním hřišti v Příbrami. Nejprve si zopakovali teorii o důležitých dopravních situacích. V druhé části se děti učily, jak se správně chovat a pohybovat v běžném dopravním provozu na kole nebo koloběžce. "Průkaz cyklisty" získal ten, který zvládl písemný test i praktickou část. Všichni si však zajezdili na dopravním hřišti vybaveném značkami a semafory a tím si vyzkoušeli, jak bezpečně jezdit v silničním provozu.!!

(více foto - fotogalerie)  

                                                    Nováčková, Moulíková


Škola v přírodě – Horská Kvilda!!

ještě jednou celá fotogalerie ze školy v přírodě...

- Škola v přírodě - 1. den - článek od třídních učitelek

- 2. den

- 3. den

(více foto - fotogalerie)     3. den - foto  

                                       


3. 10. 2019 jsme spali ve škole... I letos zahájil náš školní parlament svojí činnost spaním ve škole. Sešli jsme se téměř všichni. Přivítali jsme nové kluky a holky, pobavili se při hraní seznamovacích her a pak se pustili do práce. Strávili jsme tak společně několik příjemných hodin. Jsme zatím plni nadšení a chuti. Doufáme, že nám to vydrží co nejdéle!!!

(více foto - fotogalerie)  

                                        Hana Paroubková a Jaromír Hes

 


27. 9. 2019 žáci prvních ročníků navštívili fotbalový stadion a také si vyzkoušeli trénink malých fotbalistů.

(více foto - fotogalerie)  

                                                                Naďa Lachoutová

 


1. 10. 2019 se uskutečnilo podzimní kolo školní T-ballové ligy v kategorii MINI (4. a 5. třídy). Naše družstvo celý turnaj vyhrálo, když v napínavém finále porazilo ZŠ Dublovice. Všem hráčům gratulujeme a děkujeme za vynikající sportovní reprezentaci naší školy.

(více foto - fotogalerie)  

                                                                     Jan Koňarik

 


27. 9. 2019 se uskutečnil turnaj 8. a 9. tříd ve slow-pitchi, ve kterém naše družstvo obsadilo celkové 4. místo. Všem hráčům gratulujeme a děkujeme za vynikající sportovní reprezentaci naší školy.

(více foto - fotogalerie)  

                                                                     Jan Koňarik

 


26.9.2019 se naše škola zúčastnila okresního kola přespolního běhu v Příbrami. Alice Mašková ze 6.A vyhrála. Je prostě nejlepší. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezenataci naší školy.

(více foto - fotogalerie)  

                               Martina Novotná, Jana Matoušková

 


26.9.2019 se uskutečnilo podzimní kolo školní T-ballové ligy v kategorii MAXI. Družstvo našich šesťáků a sedmáků v celém turnaji ani jednou neprohrálo a zaslouženě obsadilo 1.místo. Všem hráčům gratulujeme a děkujeme za vynikající sportovní reprezentaci naší školy.

(více foto - fotogalerie)  

                                                                Jan Koňarik

 


Ve čtvrtek 26. 9. jsme využili akce EKOKOMU a se žáky 1. i 2. stupně navštívili jejich akci. Na sedlčanském náměstí jsme řešili úkoly, které souvisely s tříděním odpadu, mohli jsme si vyzkoušet, jak se sedí v popelářském autě. Odměnou nám pak byly skákací hrady a skluzavka. Děti byly za své znalosti pracovníky Ekokomu pochváleny.

(více foto - fotogalerie)  

                                                                Lenka Holanová

 


20.9.2019 se uskutečnila zeměpisná exkurze do Štěchovické elektrárny, na kterou navázala turistická aktivita přes NS Svatojánské proudy. Žáci především osmých,ale i sedmých a devátých tříd byli spokojeni jak se zajímavostmi z elektrárny, tak s krásnou krajinou na březích Vltavy.

(více foto - fotogalerie)  

                                           Jana Hájková, Petr Novotný

 


Žáci devátých tříd v rámci volby povolání navštívili místní nemocniční zařízení. Všichni měli možnost utvořit si představu o náročnosti povolání zdravotnického personálu.

(více foto - fotogalerie)  

                                                                Markéta Jarešová

 


V současné době naše škola buduje za přispění Státního fondu životního prostředí přírodní zahradu v areálu školy. Ve čtvrtek 12.9. nám přišli pomoci s úpravou terénu a nátěrem zábradlí někteří rodiče, ale i jejich děti. Za pomoc mnohokrát děkujeme!

(více foto - fotogalerie)  

                                                                Tomáš Heller

 


Třeťáci v muzeu V rámci učiva prvouky jsme s p. Sůvovou z muzea pomyslně navštívili důležité stavby a památky v našem městě. Podle fotografií i v samotné expozici jsme se dověděli spoustu nových informací, a tak zase známe své město o něco víc.

(více foto - fotogalerie)   foto 3.B

                                                                učitelky 3. tříd

 


Dne 11. 9. navštívili žáci 3.C akci Den zdraví pořádanou nemocnicí Mediterra Sedlčany. Děvčata a chlapci si zkusili resuscitaci, obvazové techniky a prohlédli si nejnovější sanitní vůz. Do školy se vraceli s drobnými dárečky, které jim věnovali zdravotníci sedlčanské nemocnice. Děkujeme za příjemné a poučné dopoledne.

(více foto - fotogalerie)

                                                                Dana Šestáková

 


V prvním týdnu školního roku 2019/2020 se nové kolektivy v 6. třídách tmelily na adaptačním kurzu v RS Častoboř. Krásné počasí, spousta her, poznávání nových kamarádů, ... . Vše vyšlo na jedničku. Teď jen přenést nabyté poznatky a zkušenosti do školy a obecně do života.

 foto -  úterý    středa  čtvrtek    pátek

                                                                           Petr Stoupa


9. 9. 2019 Beseda o dopravní výchově pro žáky pátých tříd

(více foto - fotogalerie)

                                                       Nováčková Moulíková

 


2. 9. 2019 První den ve škole...

(více foto - fotogalerie)


27. 06. 2019 proběhlo slavnostní vyřazení letošních deváťáků a páťáků, kteří odchazejí na gymnázium...

(více foto - fotogalerie)

 


školní rok 2019/2020


47. týden - 18.11. - 22.11.
Úklid okolí školy 6. A


Pondělí – 18. 11.


Úterý-19. 11.
Literatura je i naučná-Měk
/8,00-5.A 10,00-5.B/
Školní kolo Očj
/8.-9.r., 1.-2.h., učeb.Vv/


Středa – 20. 11.
Aranžování /7.A-výběr žáků/
Světová škola-pečení
Plavání 5.r.
Hodnocení za I. čtvrtletí


Čtvrtek – 21.11.
Schůzky SRPDŠ
/14,30-výbor SRPŠ+tř. důvěrníci
15,00-1.st., 15,30-2.st./
Čtenářská dílna - Měk
/12,30 -3.C/


Pátek – 22. 11.


46. týden - 11.11. - 15.11.
Úklid okolí školy 9. B


Pondělí – 11. 11.
2. st. Tv - plavání /70,-Kč/
Sametová revoluce/Měk, 8.C, 13,15/
Plavání Příbram 4.A,B


Úterý-12. 11.
Cestujeme knihou /Měk, 4.A, 8,00/


Středa – 13. 11.
Cestujeme knihou /Měk, 4.B-9,00 4.C-11,00/
Zahradní slavnost
/div. představení ZUŠ, 8.A,9.A,B, 10,00 hod.,
50,-Kč/


Čtvrtek – 14.11.
Konec plavání II. st.


Pátek – 15. 11.45. týden - 4.11. - 8.11.
Úklid okolí školy 9.A


Pondělí – 4. 11.
V hodinách Tv na II. st. začíná plavání
/70,-Kč, 4.11.-14.11/
Sběr papíru-škol. dvůr /7,15-7,50/
Výtvarno a knihy
/Měk, 7.B-9,00 7.A-11,00/
Plavání Příbram /4.A,B,C/


Úterý-5. 11.
Sametová revoluce
/Měk, 13,15-8.B/
Ahoj,literaturo! čtenářská dílna
/Měk, 12,30-3.A/
Florbal Příbram /4.-5. roč./

Středa – 6. 11.
8:00 - 17:00 exkurze Techmania a muzeum Plzeň 7. -9. tř.
Ahoj, literaturo! čtenářská dílna
/Měk, 8,00-3.B 10,00-3.C/
Městská policie-přednáška
/aula, 5.-6.h.-9.r./
Florbal-GaSOŠE
/CH+D, 6.-7.r., 8,00-14,00/
Králíček a past
/Měk, ŠD, 1.-2.tř., 13,15/


Čtvrtek – 7.11.
Sametová revoluce
/Měk, 8.A, 13,15/
Florbal-GaSOŠE
/CH+D, 8.-9.r., 8,00-14,00/


Pátek – 8. 11.
Konec sběru papíru-škol. dvůr /7,15-7,50/ 

44. týden - 28.10. - 1.11.
Úklid okolí školy 8.C


Pondělí – 28. 10.
Státní svátek


Úterý-29. 10.
Podzimní prázdniny


Středa – 30. 10.
Podzimní prázdniny


Čtvrtek – 31.11.
Setkání se spisovatelkou/Měk, 8,00-1.A,B/


Pátek – 1. 11.
Halloween party – ŠP
/1.-2.r., 4. hod./


4.-7.11.-sběr papíru
4.-14.11.-na II. st. v hodinách Tv plavání43. týden - 21.10. - 25.10.
Úklid okolí školy 8.B


Pondělí – 21. 10.
Mé dětství v socialismu-LISTOVÁNÍ
/Měk, 19,30, zdarma/
Plavání 4.r.


Úterý-22. 10.
Dějiny knihy a písma
/Měk, 8.C, 8,00/
Školní parlament – 6.h.
Kluk na větvi 2
/škol. klub, 13,00/


Středa – 23. 10.
Dějiny knihy a písma
/Měk, 8. B-8,00, 8.A-10,00/
Úřad práce /p. Melicharová/
/beseda,9.r., 5.-6. hod/


Čtvrtek – 24.10.
Najdi si sám
/Měk, 6. C-8,00, 6.B-10,00, 6.A-13,15/

Pátek – 25. 10.


42. týden - 14.10. - 18.10.
Úklid okolí školy 8. A


Pondělí – 14. 10.
Plavání – 4.roč.


Úterý-15. 10.
Ahoj, literaturo!
/Měk, 3.A-10,00, ŠD-13,00/
Minikopaná Příbram
/okr. kolo 6.-7.r./
Planetárium Praha
/5. A,B/


Středa – 16. 10.
Burza práce-Příbram
/výběr 9.r./
Veršované pohádky
/Měk, 2.B-8,00, 2. A-10,00/
Minikopaná Příbram
/okr. kolo 8.-9.r./


Čtvrtek – 17.10.
Beseda+vyhodnocení soutěže
/host David Šváb, sportovní redaktor
5.A,B, Měk, 10,00/
Výprava za psí tlapičkou
/ŠD-16,30/
Městské muzeum
/4.A-2.h., 9.A-7.h./
Koncert amerického orchestru-KDJS
/6.r., 10,15 hod., 20,-Kč/


Pátek – 18. 10.
Městské muzeum
/4.C-4.h./41. týden - 7.10. - 11.10.
Úklid okolí školy 7. B


Pondělí – 7. 10.
Plavání- 2. A, B


Úterý-8. 10.
Knihovnické pohádky
/Měk, 1.A-8,00, 1. B-10,00/


Středa – 9. 10.
Hudební pořad
/aula, 2.h.-6.r., 3.h.-7.r., 4.h.-8.r., 45,-Kč/


Čtvrtek – 10.10.
72 hodin - akce školního parlamentu - sbíráme staré elektro a víčka, odpoledne vylepšujeme prostory naší školy - malování na zeď
Minifotbal-2.st.
/umělka, 8,00-13,00/


Pátek – 11. 10.40. týden - 30.9. - 4.10.
Úklid okolí školy 7.A


Pondělí – 30. 9.
Plavání – 2. A,B


Úterý-1. 10.
Živé knihy-Co přinesl rok 1989-Měk
/9.A-9,00 9.B-10,00/


Středa – 2. 10.
Škola v přírodě-Horská Kvilda/3.A,B 2.-5.10./
KMD_Divadlo v Dlouhé
/7.-9.r.-výběr, odjezd 12,30/


Čtvrtek – 3.10.
školní parlament  - akce spíme ve škole, začínáme v 17:00


Pátek – 4. 10.
Dopravní výchova
/dopr. hřiště Příbram, 5. A, B/38. týden - 16.9. - 20.9.
Úklid okolí školy 6. B

Pondělí – 16. 9.


Úterý-17. 9.
Exkurze SPŠ Příbram – 9. A, B
/8,00 – 12,00/


Středa – 18. 9.


Čtvrtek – 19.9.
Exkurze Gymnázium a SOŠE Sedlčany-9.A,B
/13,05-14,40/

Pátek – 20. 9.
Tematická exkurze-Svatojánské proudy
/8,00 – 16,00/
 


37. týden - 9.9. - 13.9.
Úklid okolí školy 6. A


Pondělí – 9. 9.
Dopravní výchova 5. A-8,00, B-10,00/beseda/


Úterý-10. 9.
Světluška-sbírka pro nevidomé/charit. akce SOU P. Bezruče,náramek,píšťalka,propiska-30,-Kč,karty-50,-Kč/
Třídní schůzka 5.A /16,00 hod./


Středa – 11. 9.
Den zdraví
/2.hod.-9.A,B, 3.hod.-8.A,B,C,
sedlčanské náměstí/
Třídní schůzka-1.tř., 15,00hod, aula


Čtvrtek – 12.9.
Pomoc rodičů při úpravě Přírodní zahrady
/v případě hezkého počasí/


Pátek – 13. 9.


36. týden - 2.9. - 6.9. 2019
Úklid okolí školy 9.B


Pondělí – 2. 9.
Zahájení školního roku 2018/2019
obědy ve školní jídelně 10,00-12,00
Nezapomeňte od úterý na přezůvky a zámek k šatním skříňkám


Úterý-3. 9.
Adaptační kurz Častoboř -6.r. /3.9.-6.9./
/sraz 8,00 z provizorního autobus. nádraží, návrat v pátek 11,45 hod., výstup. stanice před gymnáziem v Sedlčanech/
Výuka:
1.tř. -8,00-9,40
2.tř.-8,00-10,40 3.-5.tř.-8,00-11,35
II. st. -8,00-11,35 /1.-2.hod.-tř.učitel,3.-4.hod.-OČMU/


Středa – 4. 9.
Výuka:
1.tř.-8,00-10,40 2.-5.tř.-8,00-11,35
2.st.-8,00-12,35 /1.hod.-tř.uč., 2.-5.hod.-OČMU/


Čtvrtek – 5.9.
Výuka:
1.tř.-8,00-10,45
2.- 9.tř. –výuka podle rozvrhu


Pátek – 6. 9.
1.- 9.tř. –výuka podle rozvrhu
Konec adaptačního kurzu Častoboř -6.roč.