9. třídy - informace                  
    Nefunguje vám odkaz? - potom pravé tlačítko - stáhnout a pak otevřít v příslušném programu...
    goniometrické funkce -slovní úlohy
    goniometrické funkce
    výrazy opakovaní     rovnice opakování