2006/2007  
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • Z důvodů bezpečnosti je budova během vyučování uzamčena a otvírá ji služba, které prosím sdělte účel návštěvy.
  • Při nákupu přezůvek, kupujte prosím pouze přezůvky s podešví, která nezanechává stopy na linu.
  • Do školy nesmí žák nosit předměty, které mohou ohrozit zdraví jeho a zdraví spolužáků: nože a jiné ostré předměty a předměty nesouvisející s výukou, dále zbraně, spreje, dětskou pyrotechniku, cigarety, drogy, alkoholické nápoje, pornografickou literaturu a kazety. Tyto předměty nesmí ve škole sám používat, či jimi ohrožovat spolužáky. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozena patřičná opatření.