ICT plán 1. ZŠ Sedlčany

Škola vlastní celkem 37 počítačů. Žáci  2. stupně využívají  počítačovou učebnu s 17 PC, na prvním stupni jsou počítače rozděleny do jednotlivých tříd. Učitelé využívají 6 PC v kabinetech a ve školní knihovně. 1 PC slouží pro administrativní práce. Tyto počítače jsou vybaveny OS Windows. Dále zde jsou 2 servery, které pracují pod Novellem a Linuxem. Škola vlastní 1 dataprojektor, který je využíván ve spojení s PC, videem, DVD přehrávačem .

Počítače v učebně jsou mladší 5 let. V kabinetech jsou starší PC. Servery zajišťují síťové služby (www, smtp, pop3, ssh) a sdílení souborů.

Školní počítačová ethernetová síť propojuje starou a novou budovu a všechna patra školy. Je tvořena několika podsítěmi a je realizována UTP rozvody 10/100 Mbit a dalšími síťovými prvky. Celá síť je připojena k internetu.

Plánovaný rozvoj (2005,2006)

Chceme předcházet zastarávání PC jejich včasným upgradem. Zvláště v kabinetech je výměna žádoucí.Navýšení přípojné rychlosti (ze stávajících od 128 kb/s  na min. 512 kb/s nesdílených) by bylo prospěšné především kvůli implementaci nových metod výuky.

Další dataprojektor s notebookem by zvýšil možnosti prezentace během výuky i v rámci dalších školních aktivit.


Současný stav Plánovaný rozvoj
Počet žáků 604 600
Počet učitelů
školeno: Z - P0 - P - S
32
32 - 32 - 19 - 0
32
100%-100%-50%-X
Počet PC
celkem
pro žáky (učebna)
v běžných třídách
pro ped. pracovníky
servery

39
16 (z toho mladší 5 let 16)
10 (z toho mladší 5 let 0)
11 (z toho mladší 5 let 5)
2 (z toho mladší 5 let 1)

60
31 (15 PC - nová učebna)
12 (upgrade)
15
2
Další technika 1 dataprojektor 2 dataprojektory
Software OS Windows 2000/XP, výukové programy (Terasoft, PONškola, Langmaster, SGP) a další freeware zajištění nových výukových programů
Síť UTP 10/100Mbit
Přípojná místa Stávající síť je rozšiřitelná pomocí dalších síťových prvků.
Internet od 128 kb/s včetně 512 kb/s vyhrazené