2006/2007

 
     

Název kroužku: čas: Vyučující: Počet žáků: poplatek za pololetí:
Anglický jazyk       250
Paličkování       250
Modelář       250
keramika 1.-5.  tř.       350
keramika 6. - 9. tř.       350
keramika pro ŠD       350
aerobic pro 1. - 5. tř.       250
aerobic pro 1. - 9. tř.       250
práce s PC pro 4. - 5. tř.       250
práce s PC (WWW str.) 6. - 9. tř.       250
informatika 6. tř.       250
psaní na PC 8. - 9. tř.       250
hra na flétnu 1. - 5. tř.       250
hudebně pohybový 1. - 3. tř.       250
výtvarný  1. - 5. tř.       350
volejbal 4. - 9. tř.       350
házená 3. - 9. tř.       250
dívčí kopaná 6. - 9. tř.       250
ragby 1. - 9. tř.       250
aerobic, cvičení na nář. 1. - 9. tř.       250
nápravy poruch učení 2. - 3. tř      

0