@  aktualizace: 21. 10. 2016 6. třídy  7. třídy  8. třídy  9. třídy

       aktuální jídelníček         

     Jsme škola s rozšířenou nabídkou sportovních aktivit...

Ovoce do školNaše škola je zapojena do projektu, kde děti 1. stupně dostávají  2x měsíčně ovoce zdarma

 
Naše škola je zapojena do  projektu výzva 56 a 57


 - Nevíte kudy kam, potřebujete poradit se svými problémy?  Nabízíme možnost konzultací.
- BAKALAŘI - popis funkcí internetové žákovské knížky
- Příručka pro rodiče žáků s výukou matematiky podle prof. Milana Hejného   - více informací o této metodě

 

   

20. 10. 2016 okrskový florbalový turnaj (8.-9.třída) na GaSOŠE Sedlčany   Naši chlapci obsadili 4. místo a dívky 3. místo. Postup na okresní finále vybojovali chlapci GaSOŠE a dívky 2.ZŠ Propojení.

(více foto - fotogalerie)

Petr Novotný


13.10. žáci 3.A a 3.B navštívili dopravní hřiště ve Štětkovicích.   Na různých dětských dopravních prostředcích si vyzkoušeli "skutečný" dopravní provoz.

(více foto - fotogalerie)

Naďa Lachoutová


17. 10. 2016 Florbalový okskový turnaj na GaSOŠE Sedlčany.  Po bojovném výkonu jsme nestačili na gymnázium a 2. ZŠ Propojení Naše dívky a chlapci v kategorii 6.- 7.třídy skončili na 3. místech.

(více foto - fotogalerie)

Petr Novotný


Žáci devátých tříd se v rámci volby povolání zúčastnili přednášky pod vedením paní Mgr. Melicharové z Informačního poradenského centra. Žákům byl poskytnut ucelený přehled o typech jednotlivých škol a možnostech dalšího uplatnění. V další hodině žáci obdrží přehledy škol v tištěné podobě včetně uvedených kritérií pro přijetí na dílčí školy.

Markéta Jarešová


Děti ze školní družiny si vyzkoušely střelbu z kuše na terč. Ti nejlepší získali diplom a odměnu za tuto náročnou disciplínu...

(více foto - fotogalerie)

ŠD


13. 10. 2016 školní parlament již tradičně zahájil nový škoní rok spaním ve škole. Poznávali jsme se navzájem, zapojili se do projektu 72 hodin a připravovalli jsme další akce...

(více foto - fotogalerie)

Hana Paroubková a Jaromír Hes


11. 10. 2016 pořádala 1. ZŠ v hale GaSOŠE okskové kolo v minikopané.Z prvního místa zaslouženě postupuje GaSOŠE Sedlčany. Na dalších místech je 1. ZŠ a 2. ZŠ Sedlčany.

(více foto - fotogalerie)

Petr Novotný


5. 10. 2016 se zájemci z řad žáků 8. a 9. tříd zúčastnili workshopu z novodobých dějin týkajících se 50. let 20. století - období kolektivizace vesnice - pod názvem "DEN KDY SE MLČELO".

(více foto - fotogalerie)

M. Kodetová a B. Čížková


30. 9. 2016 pořádala naše škola první kolo fotbalového turnaje Coca-Cola Cup. Po zásluze z prvního místa postupuje dál GaSOŠE Sedlčany. 1.ZŠ Sedlčany po bojovném výkonu obsadila 2. místo.

(více foto - fotogalerie)

Petr Novotný


Žáci devátých tříd se v rámci volby povolání zúčastnili exkurze na Středním odborném učilišti v Sedlčanech. Zde byli všichni seznámeni s jednotlivými obory a možnostmi jejich uplatnění . Žáci měli rovněž možnost si prohlédnout prostory určené pro absolvování praxe v dílčích oborech.

(více foto - fotogalerie)

Markéta Jarešová


21. a 22. září jsme měli výukovou vycházku - Lesní pedagogiku. Třeťáci si ji užili. Poznávali stromy, lesní patra, zásady chování v lese a vyrobili si i vlastní lesní medaili.

(více foto - fotogalerie)

Naďa Lachoutová


27. 9. 2016 se naše škola zúčastnila okresního kola přespolního běhu v Příbrami. Výborného výsledku dosáhla děvčata Alece Mašková - 3. místo, a Tereza Pacovská 2. místo. Všem závodníkům děkuji za perfektní reprezentaci naší školy.

(více foto - fotogalerie)

Martina Novotná


Za prosluněného zářijového dne se páťáci vydali na výlet do Prahy. Zhlédli krásné divadelní představení O líné babičce v divadle V Dlouhé, předlohou byla kniha Aleny Kastnerové, kterou žáci dobře znali. Poté navštívili ZOO Praha, kde obdivovali nejen nepřeberné množství zvířat, ale i nádherné prostředí pražské Tróje. Žáci 5.A„zkontrolovali“ adoptovaného klokana parmu. Výlet se nám podařil nejen díky příjemnému počasí, ale i vzornému chování všech dětí. Všichni jsme si výlet užili.

(více foto - fotogalerie)

I.Reinischová, S. Sieglová a A. Čejdová


V pátek 23. 9. 2016 proběhlo 1. kolo školní T-ballové ligy, ve kterém obsadilo družstvo šesťáků a sedmáků celkové 3. místo. Naši školu vzorně reprezentovali Jirka Mejsnar, Ondra Beran, Dominik Krbec, Jakub Švec, Jakub Bartoš, Roman Čejda, Kateřina Jíchová, Karolína Jíchová, Olina Daňhelková, Blanka Rohlíková, Veronika Švecová, Žaneta Bláhová a Lucie Šimáková.

(více foto - fotogalerie)

Jan Koňarik


22. 9. 2016 Za krásného slunečného dne se uskutečnila literárně-historická exkurze na pražskou Kampu. Žáci 7.A, 7.B a 8.B se dozvěděli nejen o historických objektech, ale i o osobnostech, které na Kampě ve 20. století žily

 

M. Kodetová, B. Čížková a H. Ulrichová


20. 9. 2016 děti ze ŠD navštivily knihovnu, kde se setkaly s čarodějnicí ZUBEJDOU...

(více foto - fotogalerie)

ŠD


Žáci 8.B se v rámci anglického jazyka účastnili interaktivní přednášky o New Yorku pod vedením Martina Tomáška, který tam nějakou dobu pracovně působil. Děti měly možnost se seznámit se stylem života a vyslechnout si zajímavé zážitky a postřehy z pobytu v New Yorku. Podstatná část přednášky byla věnována jednotlivým památkám a architektonicky zajímavým stavbám. Rovněž se děti dozvěděly o následcích atentátu z 11. září, kdy jim byly ukázány fotografie poškozených částí mrakodrapů. Přednáška žáky velmi zaujala a těší se na další setkání z Martinových cest.           M. Jarešová


Ve čtvrtek 22. 9. 2016 proběhlo 1. kolo školní T-ballové ligy, ve kterém obsadilo družstvo čtvrťáků a páťáků vynikající 1. místo. Naši školu vzorně reprezentovali Kuba Mašek, Adam Vybíral, Adam Sobotka, Filip Šabat, Tonda Rejholec, Matěj Pešta, Zuzana Peštová, Tereza Pacovská, Maruška Vokrouhlíková, Tereza Voráčková, Mirka Švagrová a Veronika Vitásková.

(více foto - fotogalerie)

Jan Koňarik


21. 9. 2016 navštívili žáci 5. tříd dopravní hřiště v Příbrami. Zdokonalili se v dopravních předpisech, zopakovali si dopravní značky a měli možnost vyzkoušet si v praxi různé dopravní situace při jízdě na kole.

(více foto - fotogalerie)

Dana Šestáková, Iveta Reinischová


21. 09. 2016 Vaření nás baví! Hlavně ovocný salát plný vitamínů. Zdravě a chutně vařily děvčata ze 7.AB ve volitelném předmětu vaření

(více foto - fotogalerie)

Martina Novotná


20. 9. 2016 naše škola zorganizovala 23. ročník Vytrvalostního běhu na dráze. Závodů se zúčastnilo 127 dětí z 9 okolních škol. Závodili v bězích od 500m do 1500m. Dosahované výsledky byly vynikající. Z našich žáků se na stupních vítězů umístnili:
1. místo: Alice Mašková, David Barták, Tereza Pacovská, David Nováček
2. místo: Kateřina Rezková, Adam Řezáč, Patrik Velebil
3. místo: Petra Cihelková, Václav Varga

(více foto - fotogalerie)
                                             Jana Macháčová, Petr Novotný


14. 9. 2016 "Králičí hop" Sluneční středeční odpoledne si děti ze ŠD užívaly ve společnosti šikovných králíčků, které jim předvedla Kája a Natálka Milotovy.

(více foto - fotogalerie)

ŠD


5. 9. - 8. 9. 2016 proběhl na Častoboři kurz pro žáky 6. tříd. Společně se svými třídními učiteli prožili holky a kluci čtyři dny v přírodě, kde bylo cílem především utvářet vztahy v nově se tvořícím kolektivu dětí, zvyšovat schopnost pracovat v týmu nebo posilovat samostatnost a sebevědomí...

(více foto - fotogalerie)

Jaromír Hes


1. 9. 2016 začínáme nový školní rok.

První den ve škole...

(více foto - fotogalerie)


 

 
 
 


školní rok 2016/2017

43. týden - 24.10. - 28.10.
Úklid okolí školy 6.B


Pondělí – 24. 10.

Úterý-25. 10.
Florbal-Příbram
/4.-5. tř./
Přednáška v měst. knihovně
/8,00-9. A 10,00- 9. B/


Středa-26.10.
Podzimní prázdniny

Čtvrtek – 27.10.
Podzimní prázdniny

Pátek – 28. 10.
Státní svátek


 

42. týden - 17.10. - 21.10.
Úklid okolí školy 6.A

Pondělí – 17. 10.
Florbal-GaSOŠE
/6.-7.roč., chlapci+dívky, od 8,00/

Úterý-18. 10.


Středa-19.10.
Přednáška v knihovně
/8,00-1. A 10,00-1.B/
Drakiáda pod Cihelákem
/15,30/


Čtvrtek – 20.10.
Planetárium Praha
/5. roč., 8,00-15,00/
Florbal-GaSOŠE
/8.-9.roč.,chlapci+dívky, od 8,00/


Pátek – 21. 10.
16:30 ŠD Výprava za hvězdičkou


41. týden - 10.10. - 14.10.
Úklid okolí školy 9.B

Pondělí – 10. 10.
Přednáška v knihovně
/8,00-8. A 10,00-8. B/

Úterý-11. 10.
KMD - Praha
/divadelní představení/
Minifotbal-okrskové kolo
/Taverny, 8,00-12,00/


Středa-12.10.


Čtvrtek – 13.10.
Dopravní hřiště Štětkovice
/3. A, 3. B/
14:00-16:00 72 hodin - projekt školního prlamentu - dobrovolníci
17:00 Školní parlament - "spíme ve škole"


Pátek – 14. 10.
projekt 72 hodin - sbíráme staré elektro a víčka
Volba povolání
/přednáška pro 9. tř./
 

40. týden - 3.10. - 7.10.
Úklid okolí školy 9.A


Pondělí – 3. 10.
Hudební pořad-p. Hrabě
/9,00-3. A,B 9,55-4. A,B
4. hod.-8.A,B 35,-Kč
Vyhodnocení soutěže-Malí ilustrátoři /5.tř., 10,00 hod., knihovna/


Úterý-4. 10.
Přednáška-knihovna-Živá kniha
/8,00-9. A 9,00- 8. B/
Schůzka škol. parlamentu/6. hod.,aula/


Středa-5.10.
Den, kdy se mlčelo
/workshop,výběr8.-9.tř.,9,00 aula, 50,-Kč/
Přednáška v knihovně
/8,00-5.B, 10,00-5. A/


Čtvrtek – 6.10.
Dopravní hřiště Štětkovice
/8,00 3. A,B/


Pátek – 7. 10.
Přednáška v knihovně
/8,00-7. A 10,00-7. B/
 

39. týden - 26.9. - 30.9.
Úklid okolí školy 8.B


Pondělí – 26. 9.
ZOO a divadlo Praha
/5.roč., 8,00-17,00/


Úterý-27. 9.
Přespolní běh Příbram
/výběr 1.-9. roč./


Středa-28.9.
Státní svátek

Čtvrtek – 29.9.
Pátek – 30. 9. 

38. týden - 19. 9. - 23. 9. 2016
Úklid okolí školy 8.A


Pondělí – 19. 9.


Úterý-20. 9.
Vytrvalostní běh-Taverny
/8,00-12,00, výběr 1.-9.roč./
Exkurze-SPŠ Příbram
/9. roč./


Středa – 21. 9.
Dopravní hřiště – Příbram
/5. roč./
Lesní pedagogika /3. A/


Čtvrtek – 22.9.
Literárněhistorická exkurze
/Praha-Královská cesta, Kampa, 8,00-17,00, výběr 7.-8. roč./
T-ball – Pegas hřiště
/4.-5.roč./
Lesní pedagogika /3. B/


Pátek – 23. 9.
T-ball – Pegas hřiště
/6.-7.roč./

 


37. týden-12. 9.-16. 9. 2016


Úklid okolí školy 8.A


Pondělí – 12. 9.


Úterý – 13. 9.

Středa – 14. 9.
Beseda s psychologem
pro rodiče žáků 1. roč.
/15,00, aula/


Čtvrtek – 15. 9.


Pátek – 16.9.


 

2. /36/ týden - 5. 9.-9. 9. 2016

 
Úklid okolí školy: 7. B


Pondělí – 5. 9.
Výuka: 1. třídy do 10:45
2.-5.tř. do 11:35
II.st. do 12:35
6. roč. – adaptační kurz Častoboř /5. - 8. 9./


Úterý – 6. 9.
Výuka: 1.třídy do 10:45
2. - 9. třída podle platného rozvrhu

Středa - 7.9.
1. - 9. třídy podle platného rozvrhu
18:00 setkání rodičů 6. tříd na Častoboři